Değerli Velilerimiz,

2003 yılından beri sürdürülmekte olan çevre çalışmalarımızın yürütülmesi için kurmuş olduğumuz Eko-Okullar kulübü her yıl öğrencilerin gönüllü katılımı ile yeni projelere imza atmaktadır. Okulumuzda her yıl öğretim yılı sonunda yapılan kulüp tanıtımları ile öğrencilerin bir sonraki yıl seçecekleri kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında fikir sahibi olmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda yapılan tanıtımlar sonucunda her yıl Eko Okullar Kulübü için verimli çalışabileceğini düşünen gönüllü öğrenciler arasından seçilen kulüp öğrencileri Koordinatör öğretmenler ile birlikte Eko Tim 1’i oluşturmaktadır. Çevre çalışmalarında görev almak isteyen öğrencilerimiz, yaptıkları seçim doğrultusunda Eko-Tim asil üyeleri olarak belirlenmiş olmaktadır. Eko-Tim 1 öğrencileri Eko-okullar projesi çalışmalarının sınıflar düzeyinde denetlenmesi, yeni projelerin geliştirilmesi, okul toplumunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinden sorumludurlar. Buna ek olarak okulumuzun uygulamakta olduğu Uluslararası Bakalorya Programı ile Eko Okullar programı çalışmaları da örtüştürülerek öğrencilerde çevre bilincinin derslerden ayrı tutulmadığı, tam aksine dersler ile eşgüdümlü olarak yürütüldüğü bir ortam oluşturulmaktadır.

5.6.7. ve 8. Sınıf öğrencilerimizden oluşan Eko-Tim grubumuz her hafta belirlenen saat aralığında toplanarak çalışmalarını yürütmektedir. Toplanan Eko-Tim öğrencilerine her hafta sene başında hazırlanan eylem planı doğrultusunda farklı görevler verilerek bir haftalık süre içerisinde gerçekleştirilecek aktiviteye yönelik her türlü hazırlıklarını tamamlamaları sağlanmaktadır. Bunun akabinde bir sonraki hafta, eylem planındaki etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bunun haricinde eko tim öğrencileri kendi sınıfları içerisinde işlenen konulara yönelik bilgilendirmelerin ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasında doğrudan sorumluluk sahibi olmaktadırlar. Sınıflarında müfredat çalışmaları ile Eko-okullar eylem planı arasındaki paralelliği kontrol ederler. Okul içerisinde Eko-Okullara ayrılmış panoların işlenen temalara uygun şekilde doldurulması, panoların sık sık güncellenmesi ve Eko-ilkenin okul çapında duyurulması da Eko-tim 1 öğrencilerinin görevlerindendir.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları öğrencileri her yıl olduğu gibi bu yıl da çevre koruma bilincinin gerek okul çapında, gerekse toplumsal düzeyde arttırılması için birçok farklı dersin müfredatına paralel olarak yürütülen etkinlik ve projelerde etkin olarak rol almaktadırlar. Okulumuzda 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Eko Okullar programı çerçevesinde çalışılmak üzere seçilen konu "Tüketim Alışkanlıklarımız" olmuştur.

Tüketim; üretilen mal ve hizmetlerin, gereksinim ve istekleri karşılamak amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır. Ekolojik yaşam ise, insanın kendi ihtiyaçlarını karşılarken yeryüzünün dengesini ve yeryüzünde yaşayan tüm canlıları düşünerek hareket etmesi; sadece tüketen değil, üreten ve yeryüzündeki yaşama katkıda bulunan bir varlık olmayı kendine ilke edinmesidir. Yaşamını sürdürebilmek için tüketim anlamında aslında sadece beslenme, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçların karşılanması insanoğlu için yeterlidir. Fakat farklı ürünlere olan talep, değişen toplumsal hayat, ilerleyen teknoloji, küreselleşme ve gelişen ekonomik koşullar ile birlikte her geçen gün artmaktadır. Temel ihtiyaçların yanında, daha iyiye ve yeni olana karşı duyulan merak ve bu merakın modern reklamcılık araçlarıyla uyarılması toplumu tüketime, daha da önemlisi sınırsız ve nedensiz tüketime itmektedir.

Diğer yandan son yıllarda yaşanan COVID-19 salgını ile toplumsal olarak edinilen yeni yaşam biçimimiz, yeni alışkanlıkları da beraberinde getirmiştir. Yaşamımızı, sağlığımızı daha ne kadar süre ile olumsuz etkileyeceği net olarak bilinmeyen yeni koronavirüsün (COVID-19) önemli etkilerinden birisi de özellikle gıda ürünlerindeki tüketim alışkanlıklarının değişmesi olmuştur. Eve kapandığımız süre boyunca yaşam biçimimiz, tüketim alışkanlıklarımız ve tercihlerimiz değişmiş, koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde de bu alışkanlıkların hepsi olmasa da, en azından bir bölümünün sürdüğü gözlemlenmiştir.

Tüketici rolümüzün en zararlı boyutlarından biri hiç şüphesiz kullan-at kültürüdür. Kısa ömürlü ürünlerin çok sayıda kullanılıp çöpe dönüştürülmesi olarak tanımlayabileceğimiz kullan-at kültürü bugün en yüklü tüketim kalemlerinden, dolayısıyla çevre sorunlarımızın da baş sorumlularından biridir. Kullan-at ürün dendiğinde ilk anda aklımıza plastik bardak, tabak gibi ürünler gelmektedir. Özellikle son 10-20 senede tüketimleri katlanan bu ürünler saat mertebesindeki kullanım sürelerine karşın doğada yüzyıllarca bozulmadan kalabilecek yapıdadırlar. Aynı çok sık kullandığımız plastik şu şişeleri ve poşetler gibi. Bir diğer kısa ömürlü ürün ise çoğu zaman sadece elimizdeki temiz suyu uzaklaştırmak için kullandığımız kağıt havlulardır. Bu ürünler görece kısa zamanda yok olsa da yoğun kimyasal kullanımı ile üretilmeleri nedeniyle çevre açısından oldukça sakıncalıdır. Kullan-at kültürü sadece bu tarz ürünlerle de sınırlı değildir. Artık dayanıklı tüketim ürünleri bile çok daha kısa ömürlü olarak üretilmektedir. Eskiden 30 sene sorunsuz kullanılan çamaşır makinası, buzdolabı gibi ürünler bugün 10 yılda miadını doldurmakta, cep telefonu gibi pahalı ürünler bile "modası geçti" bahanesiyle sık sık değiştirilmektedir.

Okul toplumu olarak "sorunun değil, çözümün bir parçası olmak" sloganıyla yola çıkarak bireysel ve okul çapında sürdürülebilir projeler geliştirmek, okul toplumunda ve çevremizde tüketim alışkanlıklarımız konusunda bilinçli hareket etme yaklaşımını içselleştirmek amacıyla 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılları süresince çalışılmak üzere "Tüketim Alışkanlıklarımız" konusu seçilmiştir.