Değerlendirme Kriterleri

A. FORMAT

  • Planlama (giriş, konu ve sonuç)
  • Profesyonel Görünüm (görsel ve yazılı materyaller)
  • Yaratıcılık (tasarım ve formatın orjinalliği ve öğrencinin kendi ifadesini kullanması)

B. İÇERİK

  • Seçilen konunun fen alanına uygun olması
  • Metod ve materyallerin öğrencinin seviyesine uygun olması
  • Hata ve varsayım analizlerinin sonuçları destekliyor olması
  • Etik kuralların göz önünde bulundurulmuş olması

C. SUNUM

  • Konuyu Kavrama (Dil zenginliği ve anlaşılabilirlik)
  • Netlik ve Açıklık
  • Verilen zamanı doğru kullanması